Fortrolighed

Fortrolighed

Hos Andersen Partners lægger vi stor vægt på, at alle advokatetiske regler overholdes til fulde.

Tavshedspligt
Som led i vores rådgivning får vi ofte adgang til fortrolig information om vores klienter og disses samarbejdspartnere, som kan have betydning for eksempelvis kursdannelse på værdipapirer til notering eller handel på en fondsbørs.

Vi har en lang række strenge, interne regler og procedurer, som garanterer, at fortrolig viden udelukkende er tilgængelig for dem, der har et behov for det. Tavshedspligten gælder for alle medarbejdere. Samtidig er alle medarbejdere bekendte med fortrolighedsforpligtelsen og dennes helt afgørende betydning for vores klienter.

Vores tavshedspligt er ikke tidsbegrænset og gælder derfor også efter afslutningen af en opgave.

Interessekonflikt
Andersen Partners påtager sig ikke sager, der efter de advokatetiske regler indebærer interessekonflikt mellem firmaets klienter. Vi anser advokatens uafhængighed som noget af det vigtigste i at praktisere jura, og derfor varetager vi heller ikke andre interesser end klientens egne, og vi rådgiver ikke om forretningsmæssige dispositioner, hvis vi ikke kan stå inde for det.

Insiderregler
Når Andersen Partners kommer i besiddelse af intern viden i forbindelse med det fortrolige arbejde for vores klienter, har vi en række stramme, interne regler, som sikrer mod insiderhandel. I overensstemmelse med reglerne i værdipapirhandelsloven om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer har vi udarbejdet et internt regelsæt, som regulerer medarbejderes handel med værdipapirer og deres behandling af intern viden.