Hvidvaskningsregler

Hvidvaskningsregler

Andersen Partners er underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven forpligter os til at indsamle og opbevare identitetsoplysningerne for vores klienter i fem år, og af samme grund skal alle klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag, ligesom det kan blive nødvendigt at vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Andersen Partners til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Andersen Partners også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Ifølge loven har vi samtidig udarbejdet og efterlever interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.